Kontakt Oss
NITREK AS
Postboks 515
1503 Moss
Norge
Tel: 22671880
Fax: 22686822
Shippingadresse:
c/o Ringstad Transport AS
Årvollskogen 29
1529 Moss, Norway
Produkter
Produkter - Flaggprodukter - Flagg - Norske flagg/vimpler
  • home
  • |
  • mail
Norske flagg/vimpler

Flaggets lengde skal være 1/3 av stangens høyde.

En vimpel kan være noe lengre.

FLAGGETS FORHOLD

Flagget er produsert i polmarin vevet polyester.
Materialet er ISO sertifisert m.h.t. fargeekthet, lysekthet
og krymping.
Vi garanterer at forholdet i det norske flagget er korrekt.

FLAGGETS FARGER

er tilnærmet lik:
Norsk rød: pantone 200
Norsk blå: pantone 281

FLAGGETS STØRRELSE

Flaggst. Flagg Vimpel

6 m 200 cm 250 cm
8 m 250 cm 300 cm
9 m 300 cm 350 cm
10 m 350 cm 400 cm
12 m 400 cm 450 cm
14 m 450 cm 500 cm
16 m 500 cm 550 cm

FLAGGETS HISTORIE

1814 Norge får egen grunnlov og eget flagg blir drøftet i Stortinget.

1821 Stortinget nedsetter en flaggkomitè og vedtar flagget slik vi kjenner det. Fargene er frihetens trikolor og sidestilte Norge med andre frie nasjoner. Men flagget kunne enda ikke vaie fritt.

1844 “Sildesalaten” blir til. Dette flagget var en svensk-norsk variant som ble brukt på både orlogs- og handelsflagg. Det venstre øvre hjørnet har svenskt innslag.

1898 Handelsflagget ble nå det rene norske flagget.

1905 Den 7.juni ble det unionsoppløsning med Sverige og fra den dagen har både handelsflagget og orlogsflagget vært det rene Norske flagget.

1941 Under okkupasjonen ble det innført en restriktiv flagglov som kun tillot flagging på flaggstang. Det vil si at det var forbudt å gå i 17.mai tog å bære flagget, ha flagget eller dets farger på seg.

1945 8.mai frigjøringsdagen - flagget blir et sentralt og kjært symbol på frihet og selvstendighet.

2005 Det norske flagget feirer 100 år.

FLAGGTIDER

Flagget heises i perioden mars - oktober Kl. 08.00 i perioden
november - februar Kl. 09.00.
Flagget fires ved solnedgang dog senest Kl. 21.00

I Nordland, Troms og Finnmark, på Svaldbard og Jan Mayen
gjelder følgende tider:
Flagget heises i perioden november - februar Kl. 10.00 og fires Kl. 15.00

For flagging på private flaggstenger er det ikke utferdiget egne regler,
men det er vanlig at man følger de offisielle flaggreglene.

For norske vimpler har Det Kgl. Utenriksdepartementet ikke
utferdiget særlige regler.

FLAGGREGLER

Ved dødsfall og begravelse flagges det på halv stang. Flagget heises først til topps og fires så ned 1/3 del av stangens høyde. Når begravelsen har funnet sted heises flagget til topps.

Det norske flagget skal alltid behandles med aktelse og ærbødighet. Det skal aldri berøre jorden eller slepe vannet. Det skal heller ikke tjene som underlag eller bakgrunn for noe annet. Flagget skal henge fritt.

Et falmet og slitt flagg bør fornyes, da det ikke lenger er verdig som nasjonalsymbol. Når det kasseres skal flagget enten brennes eller sprettes opp slik at fargene skilles.

FLAGGDAGER

01. JANUAR 1. Nyttårsdag
21. JANUAR H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandra
06. FEBRUAR Samefolkets dag
21. FEBRUAR H.M. Kong Harald V
01. PÅSKEDAG
01. MAI Offentlig Høytidsdag
08. MAI Frigjøringsdagen 1945
17. MAI Grunnlovsdagen
01. PINSEDAG
07. JUNI Unionsoppløsningen 1905
04. JULI H.M. Dronning Sonja
20. JULI H.K.H. Kronprins Haakon Magnus
29. JULI Olsok
19. AUGUST H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit
25. DESEMBER 1. Juledag

Valgdager ved Stortingsvalg.

Nyheter
April 23 2008
Nytt firmanavn
Les mer ...